Llibres de text i material

Curs 2022-2023

L'AMPA de l'escola gestiona la venda de llibres.

Llibres 22-23 WEB.pdf
Llista material ALUMNAT 22-23.pdf

LLIBRES DE LECTURA I CLASS BOOK d'ANGLÈS DE CM i CS

No els heu de comprar, ja que formen part del projecte de socialització i estan subvencionats per l'Ajuntament en la seva totalitat.