Llibres de text i material 

Curs 2023-2024

COMERCIAL GIRONA gestiona la venta de llibres, per ordre de l'AMPA.

Llibres 23-24 WEB_ok.pdf
Llista material ALUMNAT 23-24.pdf

LLIBRES DE LECTURA I CLASS BOOK d'ANGLÈS DE CM i CS

No els heu de comprar, ja que formen part del projecte de socialització i estan subvencionats per l'Ajuntament en la seva totalitat.