Llibres de text i material

Curs 2021-2022

Llista material ALUMNAT 21-22.docx.pdf
LLIBRES INF I PRI 21-22.pdf

LLIBRES DE LECTURA

No els heu de comprar, ja que formen part del projecte de sociabilització i estan subvencionats per l'Ajuntament en la seva totalitat.