Lectura

ORIENTACIONS PER FOMENTAR LA LECTURA EN FAMÍLIA

Dossier on es donen orientacions per fomentar la lectura en família. Hi ha recomanacions de llibres.