Lectura a l'aula

A l'escola donem molta importància a la lectura, ja que ens permet tenir accés a tot el món que ens envolta.

De P3 a 2n, participem en un projecte de lectura impulsat per la Universitat de Vic, anomenat Projecte FET (Fem Escola per a Tothom).

Ens iniciem en el món de la lectura treballant la bona expressió oral. A més, diàriament, treballem la consciència fonològica, perquè és la base d'una bona lectura. Juguem amb els sons de les paraules i agafem agilitat a l'hora de dir-ne els sons. De mica en mica anem introduint el reconeixement de les lletres i els seus sons.

Al llarg de 1r i 2n de primària l'alumnat llegeix diàriament, seguint uns passos i marcant uns objectius concrets: llegir per aprendre a llegir i llegir per comprendre. D'aquesta manera van millorant dia a dia la seva fluïdesa lectora i comprenen els texts escrits adequats a la seva edat.

A partir de 3r, també es fa lectura diària, però fent més incidència en la comprensió lectora, el gust per la lectura i llegir per aprendre. Cadascun d'aquests tipus de lectura, és molt important per a un bon desenvolupament lector. Per això, treballem diferents tipologies de texts i veiem la funcionalitat de cadascun.