Instal·lacions

Així és la nostra escola:

Entrada d'Educació Infantil

Aules d'Educació Infantil

Passadís d'Educació Infantil

Racons de joc d'Educació Infantil

P3

P4

P5

Aula d'experimentació

d'Educació Infantil

Aules d'Educació Primària

1P

4P - Aula de Ciències

Aula de Psicomotricitat

2P

5P

Aula d'Audiovisuals

Vestíbul

Pati d'Educació Infantil

3P

6P

Aula d'Expressió Plàstica

Biblioteca

Espai tecnològic

Menjador

Espai de joc

Gimnàs