Tallers d'expressió escrita

Cada setmana tenim una hora dedicada exclusivament a l'expressió escrita.

Tots els nens i nenes de l'escola, a la mateixa hora estan realitzant texts de producció pròpia. Això ens permet poder fer grups reduïts i dedicar especial atenció al procés d'aprenentatge de l'escriptura de cada alumne/a.

Tractem texts de diferents tipologies; des de texts poètics fins a texts científics. Així podem veure i treballar una gran varietat de texts, i trobar la funcionalitat de cadascun d'ells.

Creem la necessitat de comunicar-se per escrit i partim dels coneixements previs de l'alumnat.