Grups classe, tutories i professorat

Equip directiu:

Directora: Anna Maria

Cap d'estudis: Victòria

Secretària: Eugènia

La nostra escola! Curs 2017-2018:

Educació Infantil:

P3: 10 alumnes - Tutora: Victòria

P4: 4 alumnes - Tutora: Carme

P5: 8 alumnes - Tutora: Carme

Cicle Inicial:

1r: 7 alumnes Tutora: Loles

2n: 8 alumnes - Tutora: Loles

Cicle Mitjà:

3r: 8 alumnes - Tutora: Glòria

4t: 17 alumnes - Tutor: Eduard

Cicle Superior:

5è: 11 alumnes - Tutora: Francina

6è: 14 alumnes - Tutor: Ferran

Especialistes:

Anglès Infantil i Cicle Inicial: Eduard

Anglès Cicle Mitjà i Cicle Superior: Glòria

Música: Núria

Matemàtiques i reforç: Anna Maria

Reforç: Natàlia

Educació Física: Ferran

Religió: Montse

Educació Especial i Scratch: Eugènia

Llengua castellana CM i reforç: Ester