Grups classe, tutories i professorat

Equip directiu:

Directora: Anna Maria

Cap d'estudis: Victòria

Secretària: Eugènia


La nostra escola! Curs 2019/2020:


Educació Infantil:

P3: alumnes - Tutora:

P4: alumnes - Tutora:

P5: alumnes - Tutora:


Cicle Inicial:

1r: alumnes Tutora:

2n: alumnes - Tutora:


Cicle Mitjà:

3r: alumnes - Tutora:

4t: alumnes - Tutor:


Cicle Superior:

5è: alumnes - Tutora:

6è: alumnes - Tutor:


Especialistes:

Anglès Infantil:

Anglès P5 i Primària:

Música:

Educació Física:

Religió: Montse

Educació Especial i Reforç:

Scratch: Eugènia