Grups classe, tutories i professorat

Equip directiu:

Directora: Eugènia

Cap d'estudis: Victòria

Secretària: Anna M


La nostra escola! Curs 2021/2022:


Educació Infantil:

P3 - Tutoria:

P4 - Tutoria:

P5 - Tutoria:


Cicle Inicial:

1r - Tutoria:

2n - Tutoria:


Cicle Mitjà:

3r - Tutoria:

4t - Tutoria:


Cicle Superior:

- Tutoria:

- Tutoria:


Especialistes:

Anglès Infantil:

Anglès Primària:

Música:

Educació Física:

Religió:

Educació Especial:

Reforç:

Plàstica en anglès:

Scratch CM i CS: