Lego WEDO 2.0

A la nostra escola els nens i nenes de cicle superior treballen amb el Lego WeDo 2.0.

Construeixen i programen robots.

Es posen per parelles o grups de 3 per realitzar les activitats. El professorat només fa de guia i els nens i nenes experimenten i manipulen el material autònomament.

Se'ls plantegen reptes i els han de resoldre aplicant el raonament lògic i el pensament computacional. A més, és molt important que els grups s'ajudin entre ells, ja que es tracta de compartir, inspirar-se en les diferents idees i trobar diferents solucions a un mateix problema.

Quan finalitzen un projecte, passen per les diferents aules de l'escola i expliquen quin repte se'ls havia proposat, què han construït i com han programat el robot per solucionar el problema.