autoritzacions

A continuació trobareu les autoritzacions que es signen a l'inici de curs (2022-2023).

01 autoritzacio_imatge_dades_ material_menys_14.pdf

Autorització imatges

02 autoritzacio_internet_menys_14.pdf

Autorització usuari eines digitals

03 AUTORITZACIÓ PAGAMENTS IBAN.pdf

Autorització domiciliació cobraments

04 correu electrònic família i whats.pdf

Autorització comunicacions e-mail i Whats App

05 RELIGIÓ.docx - Documents de Google.pdf

Religió o valors

06 Sortides entorn i tornar sol.docx - Documents de Google.pdf

Autorització sortides entorn proper i tornar sol/a.

08 Autorització medicaments.docx - Documents de Google.pdf

Autorització administració medicaments

09 Justificant absències i retards.docx - Documents de Google.pdf

Justificant absències