POLLS! Què faig?

ESPAIS WEB

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/p/polls/FULL-POLLS.pdf

DOCUMENT DE L'AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA

Document de l'agència de salut pública de Catalunya, on ens expliquen què són els polls, què fer per prevenir-los i com eliminar-los.

http://portaldesalut.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST335ZI101149&id=101149

PREVENCIÓ, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LA PEDICULOSI

Document molt complert del govern de les Illes Balears on s'explica com prevenir, detectar i eliminar els polls.