Organització‎ > ‎

Grups classe, tutories i professorat

Equip directiu:
Directora: Anna Maria
Cap d'estudis: Victòria
Secretària: Eugènia

La nostra escola! Curs 2017-2018:

Educació Infantil:
P3: 10 alumnes -   Tutora: Victòria
P4: 4 alumnes -  Tutora: Carme 
P5: 8 alumnes Tutora: Carme

Cicle Inicial:
1r: 7 alumnes Tutora: Loles
2n: 8 alumnes Tutora: Loles

Cicle Mitjà:
3r: 8 alumnes Tutora: Glòria
4t: 17 alumnes Tutor: Eduard

Cicle Superior:
5è: 11 alumnes Tutora: Francina
6è: 14 alumnes Tutor: Ferran

    


   Especialistes:

    Anglès Infantil i Cicle Inicial: Eduard
    Anglès Cicle Mitjà i Cicle Superior: Glòria
    Música: Núria
    Matemàtiques i reforç: Anna Maria
    Reforç: Natàlia
    Educació Física: Ferran
    Religió: Montse
    Educació Especial i Scratch: Eugènia
    Llengua castellana CM i reforç: Ester