Programació i Robòtica

CodeWeek
Dia d'Internet Segura
Activitats de programació: Scratch, Code.org i altres.
Activitats Bee-Bots
Activitats TIC